Supervalåret i Sydasien: Afghanistan, regionen och framtiden

Igår genomfördes presidentvalet i Afghanistan (se min lägesbild från dagen före valet här). Trots att motståndsgruppernas attacker hade intensifierats under den senaste tiden blev själva valdagen lugnare än många trott – om än mer våldsam än en vanlig dag. Preliminära uppgifter pekar mot att valdeltagandet blev högt, även om förekommande påståenden om procentandelar (58 %) tycks ha oklart stöd, på grund av osäkerheter vad gäller antal röstberättigade, antal väljare med röstkort samt antalet ogiltiga/falska röster.

Presidentvalet 2009 kännetecknades av omfattande fusk och stora oegentligheter, och många hade varnat för en upprepning av detta i årets val. Det kommer att ta några dagar innan en rimligt heltäckande lägesbild kan träda fram. Preliminära uppgifter pekar mot potentiellt stora skillnader mellan stad och landsbygd, både när det gäller valdeltagande och omfattning av valfusk. För ett exempel, se denna Twitterrapportering från Wardakprovinsen.

Slutsatser om huruvida valet var en framgång i demokratisk bemärkelse bör alltså dröja. Dock pekar preliminära uppgifter mot att säkerhetsläget var något bättre än väntat. Huruvida de främsta orsakerna till detta finns i den omfattande satsningen från säkerhetsstyrkorna, i låg kapacitet hos motståndsgrupperna att genomföra större samordnade attacker, eller i att de sistnämnda gjorde ett aktivt val att ligga lågt och invänta de internationella styrkornas fulla tillbakadragande, är osäkert. Att kriget fortsätter, och att ingen sida på kort sikt kommer att fullständigt besegra den andra, står klart.

Om Afghanistan lyckades med en demokratisk och rimligt fredlig maktöverlämning från presdient Hamid Karzai till en folkvald efterträdare skulle det givetvis vara en stor framgång. Det regionala sydasiatiska sammanhanget är särskilt intressant här. Pakistan genomförde parlamentsval för snart ett år sedan. Det styrande partiet förlorade och lämnade över makten till sin huvudkonkurrent – långtifrån någon självklarhet i ett land som präglats av starkt konfrontativ politik och återkommande militärstyre. Pakistanska säkerhetspolitiska vägval spelar en avgörande roll för Afghanistans och regionens stabilitet, vilket inte minst visas av beslutet den 1 mars i år om vapenvila mellan den pakistanska staten och den pakistanska talibanrörelsen, som möjliggjorde ett större flöde av stridande in i Afghanistan under tiden inför valet.

Obalansen i de civil-militära relationerna utgör alltså även fortsatt en avgörande fråga för Pakistan, inte minst när det gäller kontrollen över och utformningen av säkerhetspolitiken, nationellt och internationellt. Problemet blir än mer angeläget om den tendens jag pekade ut nyligen – ett alltmer urbaniserat uppror och försämrad säkerhet för befolkningen – fortsätter.

De politiska problemen i Bangladesh har haft en del gemensamt med de i Pakistan – stark fiendskap mellan de politiska huvudalternativen, perioder av militärstyre – men Bangladesh har inte varit i närheten av Pakistans våldsamma interna konflikter och talibanuppror. Förra årets utbrott av politiskt våld förvärrade dock läget, och skärpte konflikterna till den grad att parlamentsvalet i januari i år inte kunde genomföras på ett legitimt sätt. Det är än så länge oklart när eller om ett nytt val kommer att äga rum.

Detta utgör en påminnelse om att frånvaro av storskalig väpnad konflikt inte utgör en garanti för en stabil politisk utveckling – och samtidigt om att ett rimligt legitimt val i princip kan genomföras även i en konfliktzon. Om det kommer att bli möjligt att benämna valet i Afghanistan ’rimligt legitimt’ är än så länge en öppen fråga, men det kan ses som en framgång att den inte besvarades med ett tydligt nej redan på valdagen.

Samtidigt som röster räknas i Afghanistan pågår de sista förberedelserna för nästa parlamentsval i världens största demokrati. Indien – med drygt 1,2 miljarder invånare varav 815 miljoner röstberättigade – går till val under sex veckor, från 7 april till 12 maj. Utgången kan få tydliga följder för säkerhet och utveckling inom landet, i regionen och i världspolitiken. Detta är ett av de ämnen jag kommer att bevaka under den närmaste tiden.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s